ایمیل:infoRangAsa@gmail.com

۰۹۰۵۵۳۱۴۱۸۹

نشانی: مشهد، میدان شهداء، دانشگاه ۳، نبش صاحب الزمان ۲۸، مجتمع رضوان، طبقه دوم، واحد۲۱۰

امور سفارشات:

۰۵۱-۳۷۰۵۱۴۵۱

۰۵۱-۳۷۰۵۱۴۵۲

امور اداری:

۰۵۱-۳۷۰۵۱۴۵۳

ساعات پاسخگویی : ۸ الی ۱۷

(به جزء ایام تعطیل)