خانه > وبلاگ > انواع رنگ > رنگ آمیزی دیوار سیمانی

رنگ آمیزی دیوار سیمانی

رنگ آمیزی دیوار سیمانی:قبل از بتونه‌ کاری دیوار، ترک‌ های بتون باید با موادی پر شود که در برابر اثرات آب‌وهوا مقاومت کند. اگر گچ دیوار یک بافت باشد بنابراین چسب درزگیر باید از یک بافت متناسب با گچ باشد. اگر این عمل صورت نگیرد نوارهای سطحی صاف می‌تواند.به‌صورت روکش‌های رنگی در تضاد باهم دیده شود.

برای دستیابی به بهترین نتیجه، اگر از بتونه و رنگ استفاده می‌شود لازم است تا از آن‌ها در تمام سطح استفاده شود.پس از استفاده از بتونه و رفع معایب دیوار با آن، لازم است.تا روکش نهایی به‌صورت چندین روکش ضخیم کشیده شود. اگر این عمل صورت نگیرد. رنگ یکنواخت به دست نیامده و ظاهری که موردنظرتان است به دست نخواهد آمد. در برخی از پروژه‌ها از بتونه قبل از رنگ‌آمیزی استفاده نمی‌شود. در برخی پروژه‌های دیگر ممکن است لایه رنگ به‌قدری نازک باشد که روکش چندان مؤثر نباشد. این وضعیت سبب می‌شود که به نظر رسد دیوار پوشش مناسب را ندارد.

بتونه کاری

برای به دست آوردن چسبندگی موردنظر، نیاز خواهد بود. که بتونه مناسب روی دیوارهای بتونی استفاده شود. همچنین این کار از پوسته‌ پوسته شدن رنگ‌ ساختمانی جلوگیری خواهد کرد. به‌طور خاص برخی رنگ‌ها و بتونه‌ها وجود دارد که لازم است با یکدیگر استفاده شوند. اگرچه سیمان، گچ و بتون باید قبل از رنگ‌آمیزی روکش بتونه‌ای داشته باشند، نقاشان نباید همیشه از بتونه روی سیمان و زیر گچ استفاده کنند.

پوسته‌ پوسته شدن روند پوست انداختن رنگ از سطح بتون یا  سیمان و گچ است. رنگ روی بتون پوسته‌ پوسته خواهد شد، به همان صورت که در چوب و فلز رخ می‌دهد. به همین خاطر است.که دیوار بتونی باید به‌ خوبی زیرسازی شده، و تمام مراحل انجام کار دنبال شود.

قلمو زدن بیش‌ از حد رنگ

اگر لایه رنگ زده شده روی دیوار خیلی نازک باشد. رنگ همچون عامل از بین برنده چسبندگی عمل می‌کند و باعث پوسته‌پوسته شدن می‌شود. گچ پشت رنگ نرم خواهد شد اگر رنگ جلوی خشک شدن گچ را بگیرد. رنگ از تبخیر موردنیاز آب جلوگیری خواهد کرد لازم است. که دیوارهای بتونی زیرسازی شده. و بتونه‌کاری شوند، رنگ باید ضخیم باشد و رقیق نباشدبنابراین کافی است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!