طرح های جدید در نقاشی ساختمان

منحنی های تصادفی

طرح های جدید در نقاشی ساختمان :یکی از طرح هایی که می تواند جلوه بسیار خوبی را به دیوارهای خانه بدهد، طرح منحنی های تصادفی می باشد. این طرح بگونه ای می باشد که منحنی هایی که گاهی به دایره نیز تبدیل می شوند. در قسمت های مختلف دیوار بصورت تصادفی رنگ آمیزی شده. و می تواند با رنگ های یکدست و مکمل نقاشی شود.

سبک تقسیم عمودی در رنگ

از سبک های دیگر در رنگ آمیزی ساختمان مسکونی می توان به سبک تقسیم عمودی اشاره کرد. سبک تقسیم عمودی دیوار به این شکل است که ابتدا دیوار را به دو نیمه بالا و پایین تقسیم کرده. در بالای دیوار یک نوع رنگ بکار می رود و در پایین آن رنگ دیگری بکار برده می شود. در سبک تقسیم عمودی پس از جدا کردن دیوار به بالا و پایین، می توان بین این دو تقسیم بندی نیز تقسیم دیگری نیز داشته باشیم.

اگر بخواهیم یک زیبایی دیگری ایجاد کنیم. می توان به قسمت بالا یا پایین دیوار فضای بیشتری داده. و در واقع یک قسمت را بیشتر از قسمت دیگر رنگ آمیزی کرد توجه داشته باشید. که در این طرح، لوازم یا کمد های قرار گرفته در کنار دیوار نیز بایستی. با نوع رنگ آمیزی ما هماهنگ شوند. از این سبک و طرح در رنگ آمیزی پذیرایی و یا اتاق دور همی می توان استفاده کرد.

طرح چاپ و الگوی رنگ

در نوع چهارم از طرح های جدید رنگ آمیزی ساختمان به طرح چاپ و الگو می پردازیم. که در ادامه توضیحاتی در این خصوص داده می شود. طرح چاپ و الگو از طرح های ظریف و هندسی رنگ آمیزی بوده و در اجرای آن، نیاز به دقت زیادی می باشد. این طرح معمولا با استفاده از شابلون های رنگ کاری، بسیار ساده تر انجام خواهد شد و برخی هنرمندان ماهر می توانند با هنر دست خود الگوهای هندسی زیبایی را خلق کنند.

با استفاده از تکنیک های رنگ آمیزی ساختمان، رنگ های بکار رفته. در این طرح نیز می تواند مکمل باشد و یا اینکه از رنگ های پر رنگ و کم رنگ بصورت همزمان استفاده کرد.

سبک مورب های خاکستری

سبک مورب های خاکستری نیز از طرح های جدید رنگ آمیزی ساختمان می باشد که برای اتاق های عمومی و پذیرایی می تواند مناسب باشد و همچنین در فضای باز فروشگاهی جذاب است. در این سبک همان طور که در شکل هم مشاهده می گردد. خطوط پهن و مورب از دو سوی دیوار با دو رنگ سیاه و سفید که تداعی کننده. رنگ خاکستری می باشد کشیده می شوند. در این سبک، خطوط پهن و مورب می تواند کوچک یا بزرگ بوده و یا از یک طرف بزرگ و پهن و از طرف دیگر کوچک و باریک باشد که در این حالت زیبایی بصری خاصی خواهد داشت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!