رنگ مولتی کالر چیست؟

رنگ مولتی کالر

رنگ‌های مولتی کالر متشکل از چند رنگ با چند طرح مختلف است که هم‌زمان با هم روی سطح مورد نظر اعمال‌ می‌شوند. ... ادامه مطلب