رنگ های داخلی و بیرونی

رنگ های داخلی و بیرونی:رنگ های داخلی و خارجی دارای حلال و رنگدانه های مشابه هستند. اگرچه برخی از رنگدانه ها سریعتر از رنگ های دیگر محو می شوند. و بنابراین بیشتر در داخل ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ممکن است رنگ خارجی حاوی رنگدانه بیشتری باشد. اما تفاوت اصلی مواد افزودنی و رزین ها میتوان یافت.

رنگ های بیرونی

رنگ های بیرونی باید بتوانند در برابر انواع شرایط آب و هوایی ، تغییر دما و موارد دیگر مقاومت کنند. رنگ های بیرونی حاوی رزین های انعطاف پذیر است که هنگام گسترش و انقباض سطح زیر ، رنگ را خوب نگه می دارد.

رنگ بیرونی همچنین حاوی مواد افزودنی است که به جلوگیری از محو شدن ، جلوگیری از کپک زدن و مقاومت رنگ را بیشتر می کند.

رنگ های بیرونی ترکیبات آلی فرار آزاد می کنند.

بعضی از افراد فکر می کنند که این با عث ترمیم می شود. ولی اینطور نیست این مواد باعث میشود بر روی سطح رنگ خراش ایجاد شود.

رنگ های بیرونی با توجه به اینکه دارای ترکیبات قارچ کش و دارای سموم مختلف است دارای بو هستند. و استفاده از آن در فضا های داخلی باعث می شود بو چند روز در فضا باقی بماند.

رنگ های داخلی

رنگ های داخلی که در معرض باران و یخ زدگی نیستند با رزین سفت و سخت تری ساخته شده اند.

این رزین ها باعث می شوند که رنگ داخلی کمتر در معرض آسیب ناشی از خراش باشد و همچنین تمیزتر می شود.رنگ های داخلی دارای بوی کمتری هستند. ولی رنگ های بیرونی که در فضای باز رنگ آمیزی انجام می شود دارای بو هستند و این باعث الرژی نیز می شود.

رنگ های داخلی را نمیتوان در سطوح بیرونی و در فضا های باز استفاده کرد. زیرا در برابر شرایط آب و هوایی مختلف مقاومت ندارند و با تغییر دما های فصلی باعث از بین رفتن رنگ می شود و در برابر یخ زدگی مقاومت ندارند.

شما میتوانید با انتخاب درست رنگ از زیان های احتمالی جلو گیری کنید. و باعث افزیش ماندگاری رنگ شوید.