معرفی رنگ اپوکسی :رنگ‌های اپوکسی رنگ‌های گرماسخت یا ترموست هستند که از واکنش شیمیایی رزین اپوکساید با هاردنرهای پلی آمید یا پلی آمین بدست می آیند. رنگ‌های اپوکسی به دلیل خاصیت‌های بسیار خوب چسبندگی و مقاومت در برابر عوامل شیمیایی امروزه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده از رنگ‌های اپوکسی خاصیت ضد خوردگی و محافظت از سازه‌های صنعتی و دریایی می‌باشد.

انواع رنگ اپوکسی

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید براق

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید نیمه مات

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید مات

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید HB

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید(مخصوص آب آشامیدنی)

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید (مخصوص آب آشامیدنی)

پرایمر زینک ریچ اپوکسی دوجزئی

پرایمر زینک ریچ اپوکسی سه جزئی

پرایمر زینک فسفات اپوکسی

پرایمر زینک کرومات اپوکسی

پرایمر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید HB MIO

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید MIO

رنگ رویه اپوکسی پلی آمین

رنگ میانی اپوکسی پلی آمین

رنگ اپوکسی اِستر هوا خشک

رنگ رویه کولتار اپوکسی پلی آمید

پرایمر کولتار اپوکسی پلی آمید

رنگ رویه اپوکسی فنولیک

پرایمر اپوکسی فنولیک

رنگ رویه اپوکسی پلی امین glass flake

رنگ رویه اپوکسی پلی آمین(مخصوص آب آشامیدنی)

رنگ میانی اپوکسی پلی آمین(مخصوص آب آشامیدنی)

پرایمر اپوکسی ضدخوردگی (IPS)

پرایمر اپوکسی

رنگ اپوکسی چیست؟

رنگ‌های اپوکسی رنگ‌های گرماسخت یا ترموست هستند که از واکنش شیمیایی رزین اپوکساید با هاردنرهای پلی آمید یا پلی آمین بدست می آیند. ... اطلاعات بیشتر