مواد تشکیل دهنده رنگ ها چیست؟

مواد تشکیل دهنده رنگ ها چیست؟ به طور کلی می‌توان گفت تمام رنگ‌ها از سه ماده‌ی اصلی تشکیل شده‌اند که بسته به نوع رنگ، میزان یا نوع آنها متفاوت است. این سه ماده عبارتند از: ... ادامه مطلب