چگونگی استفاده از تینر

چگونگی استفاده از تینر: نحوه صحیح استفاده از تینر به مواردی بستگی دارد یکی از آنها تهیه تینر مناسب است. پیش از خریداری تینر باید در مورد آن اطلاعات داشته باشید در بازار رنگ ها و تینر های گوناگونی وجود دارند که هر کدام کاربرد مخصوص به خود را دارند همچنین رنگ های گوناگون نیاز به حلال های گوناگونی دارند که همیشه تینر حلال آن ها نیست به عنوان مثال رنگ روغن که متداول ترین نوع رنگ میباشد نیازمند یه نوع حلال و رنگ پلاستیک نیازمند حلال دیگری است.

بنابراین سعی کنید که تینر را برای رنگ مورد نظرتان و کاربرد مورد انتظارتان بخرید. مثال برای نقاشی ساختمان با استفاده از اسپری نیازمندید، که رنگ را رقیق تر از حالت معمول کنید. همچنین همیشه به یاد داشته باشید که تمامی اطلاعات پشت قوطی یا ظرف تینر را مطالعه کنید.

۱- از مقدار مناسب تینر استفاده کنید

پیش از شروع فرآیند رقیق سازی رنگ حتما نحوه استفاده از تینر  و اطلاعات پشت ظرف رنگ و تینر را مطالعه کنید اطلاعات مرتبط با رنگ به شما میگوید که نیاز دارید که چقدر تینر با رنگ مخلوط کنید و حتما به همان اندازه گفته شده اینکار را انجام دهید. معمولا اندازه گفته شده برای مخلوط تینر یک سوم و یا یک چهارم رنگ میباشد برای آنکه کارتان بدون مشکل باشد و به مشکلی بر نخورید سعی کنید که رنگ را هر بار به یک اندازه اضافه کنید به عنوان مثال اگر که قرار است یک سوم تینر را با رنگ مخلوط کنید این کار را با دفعات انجام دهید پس از هر بار مخلوط کردن به خوبی مایع بدست آمده را هم بزنید تا با هم مخلوط شود اگر که همچنان غلیظ بود دوباره مقدار دیگری از تینر را به آن اضافه کنید.

رنگ را به همراه تینر داخل ظرفی بریزید و هم بزنید. و دوباره غلظت آن را بررسی کنید تا به مقدار مورد نظر رسیده باشد برای هم زدن رنگ و تینر میتوانید. از چوب استفاده کنید فقط قبل از اینکار چوب را بشویید تا بر روی آن خاکی وجود نداشته باشد.

نکات مهم در مورد نحوه استفاده از تینر

سعی کنید در زمان قاطی کردن رنگ و تینر رنگ هم دما باشد زیرا به هنگام سرد بودن، رنگ غلیظ تر از حالت عادی خودش را نشان میدهد.

 1. تینر را زمانی با رنگ مخلوط کنید که رنگ هم دما با محیط باشد.
 2. با یک تکه چوب تمیز رنگ و تینر را هم بزنید.
 3. پیش از استفاده ماده حاصله را کمی روی سطح مورد نظر استفاده کنید تا از کیفیت آن مطمئن شوید.
 4. با آرامش آن ها را مخلوط کنید.
 5. به هنگام استفاده از رنگ سفارشی مطمئن شوید که رنگ و تینر و دیگر رنگ ها به یک اندازه مخلوط شوند تا نتیجه حاصله یکسان شود.
 6. تکه رنگ های خشک را جدا کنید.
 7. ظرف تینر را ببندید زیرا تینر فرار است.

نکات ایمنی مرتبط به نحوه استفاده از تینر

 • تینر را در جای خشک و خنک نگهداری کنید این ماده به شدت قابلیت اشتعال دارد.
 • از ماسک و دستکش به هنگام کار استفاده کنید این ماده سمی است.
 • بخارات آن را بو نکنید سمی است و ممکن است به ریه تان آسیب بزند.
 • سعی کنید از این ماده خارج از خانه استفاده کنید و یا آن را خارج از خانه مخلوط کنید در صورت استفاده در داخل خانه درب و پنجره را باز کنید.
 • چشمتان را نزدیک این ماده نکنید بخارات سمی آن میتواند به چشمتان آسیب بزند.
 • این ماده را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!